C# Emu Version 5.25
by SpeeCoolAcja

Autorzy projektu::
   Grabarczyk Marcin
   Jasiński Jarosław
 

Support This Project      Sponsor projektu :: Krzysztof Trojanowski
Licznik: : 

Interpreterjęzyka C# w Javie.

Interpreter obsługuje elementarne instrukcje języka Microsoft C# .NET.

 

Wymagania
    Zainstalowane œrodowisko uruchomieniowe JAVA

Uruchomienie:
    wywolanie pliku run.bat

Zawartosc pliku run.bat
  java -jar csharp.jar MaxMin.cs
wywolanie aplikacji   analizowany plik użytkwnika

 

Wersja finalna   Binarki   ródła   JavaDOC   Ograniczenia

Parser + Skaner     (nieoficjalnie)

Skaner   Binarki   ródła

Specyfikacja EBNF interpretowanego jezyka