cemu
Class Separator

java.lang.Object
  extended by cemu.Separator

 class Separator
extends java.lang.Object

wczytuje rozpoznawane separatoryz z pliku konfiguracyjnego


Field Summary
(package private)  java.lang.String[] separators
           
(package private)  int sepNr
           
 
Constructor Summary
Separator(java.lang.String separatorFile, int separatorsCount)
          konstruktor, wczytywanie separtatorow z pliku
 
Method Summary
(package private)  boolean isSeparator(char c)
          sprawdzanie czy znak jest separatorem
(package private)  boolean isSeparator(java.lang.String s)
          sprawdzanie czy ciag znakow jest separatorem
(package private)  boolean isWhiteChar(char c)
          sprawdzanie czy znak jest 'znakiem bialym'
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

separators

java.lang.String[] separators

sepNr

int sepNr
Constructor Detail

Separator

Separator(java.lang.String separatorFile,
          int separatorsCount)
konstruktor, wczytywanie separtatorow z pliku

Method Detail

isSeparator

boolean isSeparator(char c)
sprawdzanie czy znak jest separatorem


isSeparator

boolean isSeparator(java.lang.String s)
sprawdzanie czy ciag znakow jest separatorem


isWhiteChar

boolean isWhiteChar(char c)
sprawdzanie czy znak jest 'znakiem bialym'