cemu
Class Skaner

java.lang.Object
 extended by cemu.Skaner

public class Skaner
extends java.lang.Object

Analiza pliku uzytkownika - wyszukiwanie lekesem


Field Summary
private  boolean bug
           
private  java.io.BufferedReader in
          deklaracja struminiea wejsciowego z pliku programu uzytkownika
private  int lexemNumber
          wartosc poczatkowa do rozmiaru wykorzstywanej tablicy lexems
private  java.lang.String[] lexems
          zadeklarowanie tablicy leksemow
private  int lineNumber
          wartosc poczatkowa do rozmiaru wykorzstywanej tablicy linni
private  int[] lines
          zadeklarowanie tablicy linii
private  java.io.PrintWriter out
          deklaracja struminiea wyjsciowego do pliku kontrolnego
private  java.lang.String separatorsCmuFile
          sciezka do pliku z separatorami
private  int separatorsCount
          ilosc separatorow
 
Constructor Summary
Skaner()
           
 
Method Summary
private  void assignFile(java.lang.String name)
          otwarcie pliku przekaznego jako parametr wywolania programu
 int getLexemNumber()
          zwracanie wymairu tablicy lexemow
 java.lang.String[] getLexems()
          zwracanie tablicy lexemow
 int[] getLines()
          zwaracanie tablicy z numerami linii kolejnych lksemow
 void init(java.lang.String name)
          inicjacja i uruchomieie procesow analizy programu uzytkownika
private  void minusVarValue()
          konkatenacja leksemow poprzedzonych znakiem '-'
private  void readFile()
          odczyt kodu programu z pliku podanego jako prametr wywolania
private  void searchLexem(int lnum, java.lang.String line)
          dzielenie programu na leksemy
 void setLexemsArraySize(int lexemsCount)
          ustalenie wielkosci tablicy z leksemami
 void setSeparatorsArraySize(int separatorsCount)
          ustalenie wielkosci tablicy z separatorami
 void setSeparatorsCmuFile(java.lang.String name)
          pobranie lokalizacji do pliku z separtatorami
private  void writeFile()
          zapis do pliku kontrolnego tablicy leksemow
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

in

private java.io.BufferedReader in
deklaracja struminiea wejsciowego z pliku programu uzytkownika


out

private java.io.PrintWriter out
deklaracja struminiea wyjsciowego do pliku kontrolnego


lineNumber

private int lineNumber
wartosc poczatkowa do rozmiaru wykorzstywanej tablicy linni


lexemNumber

private int lexemNumber
wartosc poczatkowa do rozmiaru wykorzstywanej tablicy lexems


lexems

private java.lang.String[] lexems
zadeklarowanie tablicy leksemow


lines

private int[] lines
zadeklarowanie tablicy linii


separatorsCmuFile

private java.lang.String separatorsCmuFile
sciezka do pliku z separatorami


bug

private boolean bug

separatorsCount

private int separatorsCount
ilosc separatorow

Constructor Detail

Skaner

public Skaner()
Method Detail

setLexemsArraySize

public void setLexemsArraySize(int lexemsCount)
ustalenie wielkosci tablicy z leksemami


setSeparatorsArraySize

public void setSeparatorsArraySize(int separatorsCount)
ustalenie wielkosci tablicy z separatorami


getLines

public int[] getLines()
zwaracanie tablicy z numerami linii kolejnych lksemow


init

public void init(java.lang.String name)
inicjacja i uruchomieie procesow analizy programu uzytkownika


getLexems

public java.lang.String[] getLexems()
zwracanie tablicy lexemow


getLexemNumber

public int getLexemNumber()
zwracanie wymairu tablicy lexemow


setSeparatorsCmuFile

public void setSeparatorsCmuFile(java.lang.String name)
pobranie lokalizacji do pliku z separtatorami


assignFile

private void assignFile(java.lang.String name)
otwarcie pliku przekaznego jako parametr wywolania programu


readFile

private void readFile()
odczyt kodu programu z pliku podanego jako prametr wywolania


searchLexem

private void searchLexem(int lnum,
             java.lang.String line)
dzielenie programu na leksemy


writeFile

private void writeFile()
zapis do pliku kontrolnego tablicy leksemow


minusVarValue

private void minusVarValue()
konkatenacja leksemow poprzedzonych znakiem '-'