cemu
Class cemu

java.lang.Object
  extended by cemu.cemu

public class cemu
extends java.lang.Object

klasa glowna aplikacji


Field Summary
private static int errorsCount
          licznik bledow
private static int instructionsCount
          licznik instrukcji
private static java.lang.String keywordsFile
          lokalizacja pliku ze słowami kluczowymi
static int lexemNumber
          liczba wykrytych leksem
static java.lang.String[] lexems
          tablica rozpoznanych leksem
private static int lexemsCount
          licznik leksem
static int[] lines
          tablica przechowujaca linnie wystapienia leksemy
private static java.lang.String separatorFile
          lokalizacja pliku z seperatorami
private static int separatorsCount
          licznik separatorow
private static int variablesCount
          liczba zmiennyc w programie uzytkownika
 
Constructor Summary
cemu()
           
 
Method Summary
static void main(java.lang.String[] args)
          funkcja głowna
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

separatorFile

private static java.lang.String separatorFile
lokalizacja pliku z seperatorami


keywordsFile

private static java.lang.String keywordsFile
lokalizacja pliku ze słowami kluczowymi


lexemsCount

private static int lexemsCount
licznik leksem


instructionsCount

private static int instructionsCount
licznik instrukcji


separatorsCount

private static int separatorsCount
licznik separatorow


errorsCount

private static int errorsCount
licznik bledow


variablesCount

private static int variablesCount
liczba zmiennyc w programie uzytkownika


lexems

public static java.lang.String[] lexems
tablica rozpoznanych leksem


lines

public static int[] lines
tablica przechowujaca linnie wystapienia leksemy


lexemNumber

public static int lexemNumber
liczba wykrytych leksem

Constructor Detail

cemu

public cemu()
Method Detail

main

public static void main(java.lang.String[] args)
funkcja głowna

Parameters:
args - argumenty przekazywane przy wywolaniu symulatora interpretera jezyka C sharp