Package cemu

Class Summary
cemu klasa glowna aplikacji
EBNF rozklad zrodla programu, parsuje - sprawdza skladnie
Executor Klasa odpowiedzialana za interpretacje kodu programu uzytkownika
Parser analiza skladni programu uzytkownika
Separator wczytuje rozpoznawane separatoryz z pliku konfiguracyjnego
Skaner Analiza pliku uzytkownika - wyszukiwanie lekesem
Variables Obsługa zmiennych