cemu
Class Parser

java.lang.Object
 extended by cemu.EBNF
   extended by cemu.Parser

public class Parser
extends EBNF

analiza skladni programu uzytkownika


Field Summary
(package private)  boolean printlnErrors
          zmienna odpowiedzialna za prezentacje lu b pomijanie znalezionych bledow
(package private)  boolean res
          zwraca rezultat dzialania parsera (true - przebieglo prawidlowo)
 
Fields inherited from class cemu.EBNF
errorNumber, errors, keywordNumber, keywords, lexemNumber, lexems, lines, variableNumber, variables
 
Constructor Summary
Parser(java.lang.String[] lexems, int[] lines, int lexemNumber)
          konstruktor(nazwa,linnia, nr_leksema)
 
Method Summary
private  void deleteCommentary()
          usuwanie komentarzy z tablicy leksemow
 void errorsWrite()
          wypisywanie bledow parsowania
private static void fileWrite()
          archiwizacja wynikow dzialania parsera na tablicy lexems do pliku kontrolnym
private  void findInstructions()
          start procesu parsowania
 int getLexemCount()
          zwracaie rozmiaru tablicy lexemow
 java.lang.String[] getLexems()
          zwracaie tablicy lexemow
 void init()
          inicjacja, wystartowanie parsera
private  boolean isBrecketsCorrect()
          sprawdzanie poprawnosci grupowania instrukcji
 boolean result()
          zwracanie wyniku dzialania parsera
 void setPrintlnErrors(boolean set)
          ustawienie warosci zmiennej odpowiedzialnej za wypisywanie bledow
 
Methods inherited from class cemu.EBNF
getVariableCount, getVariables, isArytmeticOperation, isAssign, isBoolCondition, isClaspClose, isClaspOpen, isClass, isDeclaration, isDeclarationOrNull, isDouble, isGroupInstruction, isIfInstruction, isIncOrDec, isInputInstruction, isInstruction, isInteger, isMainProgram, isName, isNameDeclaration, isNotKeyword, isNullOperation, isNumber, isOutputInstruction, isProgram, isString, isType, isVarValue, isWhileInstruction, setErrorsArraySize, setKeywordsFile, setVariablesArraySize, variablesWrite
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

printlnErrors

boolean printlnErrors
zmienna odpowiedzialna za prezentacje lu b pomijanie znalezionych bledow


res

boolean res
zwraca rezultat dzialania parsera (true - przebieglo prawidlowo)

Constructor Detail

Parser

public Parser(java.lang.String[] lexems,
       int[] lines,
       int lexemNumber)
konstruktor(nazwa,linnia, nr_leksema)

Method Detail

init

public void init()
inicjacja, wystartowanie parsera


setPrintlnErrors

public void setPrintlnErrors(boolean set)
ustawienie warosci zmiennej odpowiedzialnej za wypisywanie bledow


deleteCommentary

private void deleteCommentary()
usuwanie komentarzy z tablicy leksemow


findInstructions

private void findInstructions()
start procesu parsowania


result

public boolean result()
zwracanie wyniku dzialania parsera


isBrecketsCorrect

private boolean isBrecketsCorrect()
sprawdzanie poprawnosci grupowania instrukcji


fileWrite

private static void fileWrite()
archiwizacja wynikow dzialania parsera na tablicy lexems do pliku kontrolnym


errorsWrite

public void errorsWrite()
wypisywanie bledow parsowania


getLexems

public java.lang.String[] getLexems()
zwracaie tablicy lexemow


getLexemCount

public int getLexemCount()
zwracaie rozmiaru tablicy lexemow